De Bilt/Bilthoven

29 augustus Middagexcursie naar 't Landje in Eemnes

Privétuin Het Landje is aangelegd op het voormalige boerenbedrijf van de familie Brouwer. Dit bedrijf strekte zich uit vanaf de Wakkerendijk in Eemnes tot aan Laren. Deze landschapstuin is een echte liefhebberstuin. Mevrouw Brouwer heeft de tuin zelf aangelegd. Er is een moestuin, een ontvangstruimte, veel ornamenten, een vijver, veel bomen en vaste planten en heel veel te vertellen. Zij heeft inmiddels hulp van haar zoon en schoondochter gekregen, maar leidt graag de bezoekers rond en schenkt ze koffie en thee.

We vertrekken vanaf de parkeerplaats hoek Sperwerlaan/ Kruisbeklaan in Bilthoven, uiterlijk om 13.30 uur. De rondleiding begint om 14.00 uur.
De prijs: € 5,50 voor leden en € 6,50 voor niet-leden. Dit inclusief een kopje koffie of thee en iets lekkers. Opgave per mail naar info@bilt.groei.nl of, indien u geen e-mail heeft, bellen met Stance van Leeuwen, 06 19 47 59 58. Graag onder vermelding van naam en mobielnummer, of u lid bent van G&B en aangeven, of u rijdt dan wel mee wilt rijden (€3,- contant voor de chauffeur), of dat u rechtstreeks gaat.

Betaling op rekeningnummer NL33 INGB 000 0437 866 t.n.v. KMTP afd. De Bilt te Bilthoven onder vermelding van “excursie Het Landje Eemnes”
Het adres: Watermunt, 3755 TE Eemnes. De tuin ligt achter de r.k.kerk aan de Wakkerendijk, maar is via het dorp per auto te bereiken. Als u de Watermunt volgt komt aan de linkerkant, ter hoogte van de r.k.kerk, fietspad Het Wilgenpad. Daar is ook de parkeerplaats. 

Het bezoek aan de tuin begint om 14.00 uur. U wordt verzocht buiten de tuin te wachten totdat we worden binnengelaten.

N.B. Het meerijden begint een probleem te worden. Steeds meer deelnemers geven door dat ze mee willen rijden. Het is begrijpelijk dat leden die zelf niet kunnen rijden dat opgeven. Daarom verzoeken wij u om, als dat mogelijk is, zich als chauffeur beschikbaar te stellen. Als er in de toekomst te weinig auto’s zijn om iedereen te kunnen vervoeren zullen wij helaas deelnemers moeten weigeren.