De Bilt/Bilthoven

Vacatures in bestuur en commissies, wie komt ons helpen?

Beste leden afdeling De Bilt, Bilthoven e.o., 

We zitten enorm verlegen om leden die actief willen worden. Zowel nu op korte termijn in commissies als volgend jaar in het bestuur. Tijdens de ALV kwam het uitgebreid aan de orde en de vacatures vindt u hieronder.  Wie komt ons helpen? Heb je belangstelling voor een van onderstaande functies? Meld je bij onze secretaris via info(at)bilt.groei.nl

Vacatures in bestuur en commissies op dit moment:

  • Organisator jaarlijkse Tuinreis met hulp van/ in samenspraak met het bestuur
  • 2e lid commissie Lezingen om mee te denken en geleidelijk aan overnemen taken van Elly
  • PR-Markten en kinderactiviteiten: bedenken, organiseren, en PR-stand bemannen
  • Cursussen/workshops bedenken en organiseren

EXTRA vacatures in bestuur en commissies zoals verwacht in 2024:

  • Secretaris: behandelen post per email, notuleren, vergaderstukken verzamelen/ aanmaken en versturen. Is ‘spin in het web’ van de afdeling
  • Penningmeester: beheert de financiën van de afdeling
  • Ledenadministrateur de administratie zelf vindt plaats in Zoetermeer, de ledenadministrateur heeft inzage in de ledenlijst van de afdeling, kan deze downloaden voor het Infoblad en heeft ook als taak het verwelkomen van nieuwe leden per post

Algemene Leden Vergadering 7 maart 2023

Algemene Ledenvergadering 7 maart 2023 om 19.30, zaal open vanaf 19.15 uur, voorafgaand aan de lezing welke start om 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering, die statutair eenmaal per jaar moet worden gehouden, zal het bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2022 en zal de begroting voor 2023 aan de orde komen. LOCATIE: De Hooghlaan 2 3723 GS Bilthoven (Hoofdingang gebruiken)

Voor de agenda 7 maart 2023 KLIK HIER

Voor het Jaarverslag secretaris 2022 KLIK HIER

Voor het verslag van de ALV 7 juni 2022 KLIK HIER

Conform het Huishoudelijk Reglement kan een kandidaat voor bestuur of commissie door ten minste 5 leden tot tweemaal vierentwintig uur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat.

Joke Schreuder, secretaris