De Bilt/Bilthoven

Algemene Leden Vergadering 7 juni 2022

Algemene Ledenvergadering 7 juni 2022 om 19.30, zaal open vanaf 19.15 uur, voorafgaand aan de lezing welke start om 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering, die statutair eenmaal per jaar moet worden gehouden, zal het bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2021 en zal de begroting voor 2022 aan de orde komen. LOCATIE: De Hooghlaan 2 3723 GS Bilthoven (Hoofdingang gebruiken)

Voor de agenda KLIK HIER

Voor het Jaarverslag secretaris 2021 KLIK HIER

Voor het verslag van de ALV 2022 KLIK HIER

Conform het Huishoudelijk Reglement kan een kandidaat voor bestuur of commissie door ten minste 5 leden tot tweemaal vierentwintig uur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat.

Joke Schreuder, secretaris