De Bilt/Bilthoven

Helpt u mee nieuwe adverteerders te krijgen?

Op de laatste ALV is stilgestaan bij de steeds stijgende kosten van 5x/jaar een papieren Infoblad en de toen helaas dalende advertentie-inkomsten.

In de afgelopen periode zijn er tot ons grote genoegen weer twee adverteerders bijgekomen! 

Voor meer informatie over prijzen en aan te leveren advertenties KLIK HIER

 

Om te BLADEREN in het Infoblad: klik op de afbeelding.