De Bilt/Bilthoven

Voorjaarsweekend Tuinplezier!, op naar 2021

Na het niet doorgaan van Tuinplezier! 2020 hebben we het thema 'Klimaatbestendig Tuinieren' meegenomen naar 2021. Het ligt in de bedoeling het voorjaarsweekend Tuinplezier! 2021 zo te organiseren dat dit in 2021 wél zal kunnen plaatsvinden met in acht nemen van naar wij hopen 'gematigde' coronamaatregelen.