De Bilt/Bilthoven

Ochtendexcursie woensdag 16 augustus naar Hofstede Eyckendal in Soest

In Soest, Jachthuislaan 68, ligt Hofstede Eyckendal, een landgoed van 1,5 hectare groot. De hofstede ligt op de plaats waar ooit het jachthuis van stadhouder Willem III stond, vlak bij paleis Soestdijk. Het is een rijksmonument.

Het landgoed is zeer gevarieerd, met een monumentale oprijlaan, in het voorjaar veel bollen en stinzenplanten, verder een moestuin, een kas, een siertuin, een hoogstamboomgaard, maar ook natuurlijke gedeelten met houtwallen, grasland, poelen en bosschages.

De eigenaren, Jos en Harm Jan Luth, zullen tijdens de koffie een inleiding houden en vertellen over hun streven natuur en cultuur met elkaar te combineren.

We vertrekken vanaf de parkeerplaats hoek Sperwerlaan/ Kruisbeklaan in Bilthoven, uiterlijk om 10.00 uur.

De prijs: € 8 voor leden en € 9 voor niet-leden. Dit inclusief een kopje koffie of thee en iets lekkers.

Opgave per mail naar info(at)bilt.groei.nlof, indien u geen e-mail heeft, bellen met Stance van Leeuwen, 06 19 47 59 58.

Graag onder vermelding van naam en mobielnummer, of u lid bent van G&B en aangeven, of u rijdt dan wel mee wilt rijden (2,50 contant voor de chauffeur), of dat u rechtstreeks gaat!

Betaling op rekeningnummer NL33 INGB 000 0437 866 t.n.v. KMTP afd. De Bilt te Bilthoven onder vermelding van “excursie Eycken-dal”.