De Bilt/Bilthoven

Dagtocht 2021 naar Brabant en de Betuwe

De dagtocht gaat door onder voorbehoud van de richtlijnen met de betrekking tot Covid19

We gaan uit van 25 aanmeldingen. Mochten er meer mensen zich aanmelden dan komen zij op de reserve lijst en bij versoepelingen van de maatregelen wordt u door ons geïnformeerd of u alsnog meekan. De tuinen zijn allemaal groot, zodat we voldoende afstand tot elkaar kunnen nemen. Op onze website en nieuwsbrief  staat het meest actuele nieuws over deze dag en andere activiteiten . Wanneer u zich opgeeft per email kunnen wij u ook gemakkelijk en tot vlak voor vertrek bereiken. Heeft u geen email, zorg er dan voor dat wij beschikken over het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

We vertrekken om 08.00 uur vanuit Bilthoven naar tuin de Rakelhoeve in Middelbeers. Een landschappelijke tuin met ronde borders in het gazon. Enkele tuinkassen, een moestuin en meerdere zitjes waarvan u kunt genieten van een grote variëteit aan heesters, vaste planten en bomen. www.bezoekmijntuin.nl

Tegenover de kerk in Bergeijk ’t Loo bezoeken we theetuin/ bezoekerstuin de Mesenhof.  Een diepe tuin met borders, moestuin, natuurlijke vijver en een kasje.

Alles in Engelse stijl. De  tuin heeft  in tijdschrift Groei & Bloei gestaan.

In de theetuin gaan we lunchen. www.mesenhof.nl

De volgende tuin is de Winckelgaard in Lierop. Een eigen ontworpen tuin rondom een Brabantse boerderij met tienduizenden vaste planten en grassoorten.  Er zijn borders vijvers en veel bijzondere bomen. www.dewinckelgaard.nl

De laatste tuin ligt op de terugweg in de Betuwe. Het is Mariannes tuyn. Na de hoveniersopleiding heeft ze deze tuin aangelegd met een deel borders in Engelse stijl en een deel  met velden eenjarige en bloemrijk grasland. Een grote vijver en een moestuin en aan de buitenzijde een prairietuin. De tuin is steeds in ontwikkeling om met nieuwe dingen te kunnen experimenteren. plantverkoop www.debetuwsetuinenroute.nl

 

We verwachten rond 19.00 uur weer terug te zijn in Bilthoven. Opstapplaats:  Sperwerlaan/ Kruisbeklaan in Bilthoven

Inclusief: Koffie/thee/lekkernij/lunch/entrees/bus/fooi

Prijs: lid €53,- niet-lid: €60,- overmaken naar  NL33INGB0000437866 t.n.v. dagtocht B en B

Opgeven per email met naam en bij voorkeur mobiele telefoonnummer   KLIK HIER   

We verwachten rond 19.00 uur weer terug te zijn in Bilthoven