De Bilt/Bilthoven

Noteer de datum vast in uw agenda, verdere informatie volgt zo speodig mogelijk,

De excursiecommissie

We verwachten rond 19.00 uur weer terug te zijn in Bilthoven