De Bilt/Bilthoven

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen: steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien of een periode met aanhoudende droogte. De hoosbuien geven veel wateroverlast

terwijl droogte tot schade en lage grondwaterstanden leidt. Kwetsbare mensen in onze samenleving krijgen in toenemende mate last van hittestress omdat de warmte vooral vast wordt gehouden in versteend gebied.

Kleine, lokale maatregelen hebben effect in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De gemeenten nemen al maatregelen voor zover het de openbare ruimten betreft. Maar 40% van het stedelijke oppervlak is in bezit van particulieren. 30% van deze particulieren tuinen blijkt voor meer dan de helft bestraat! Dat maakt het zeer interessant om tuinbezitters te betrekken bij het klimaatprobleem en te motiveren om een deel van de bestrating te vervangen door groen.

Operatie Steenbreek ondersteunt gemeenten bij initiatieven om samen met lokale organisaties en particulieren de toenemende verstening (geheel betegelde tuinen) om te buigen naar vergroening (meer groen in tuinen).

Ook vergroenen? 

- Tegels eruit, planten erin! Ook van een kleine tuin of op een balkon is een groene oase te maken.

- Kies voor gemakkelijk te onderhouden planten 

- Kies voor moestuinieren 

- Kies voor planten, die goed zijn voor de biodiversiteit

- Kies bij voorkeur voor een combinatie!

- Schaf een regenton aan om het riool te ontlasten bij hoosbuien en een gratis voorraad water voor de planten

- Maak van het platte dak van uw huis of schuur een groendak: het isoleert en ontlast bij hoosbuien het riool 

 

Wat zijn de voordelen?

- Groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de concentratie fijnstof

- Groen geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers

- Groen vergroot het leefgebied van insecten, vogels en kleine dieren als egels en biedt ze een plek om te foerageren

- Groen dempt geluid en zorgt daardoor voor minder omgevingslawaai

- Groen vermindert stress en heeft een positieve invloed op gezondheid en welzijn

 

Steenbreek De Bilt is een samenwerkingsverband tussen Groei&Bloei afdeling De Bilt, IVN afdeling De Bilt en Gemeente De Bilt. Leden van het kernteam stonden met een kraam op de dorpsmarkt Bilts Heerlijk, Plantjesmarkt G&B bij VvSO WVT, de Jaarmarkt op de Hessenweg en op de Duurzaamheidsmarkt op 12 oktober.