De Bilt/Bilthoven

Steenbreek De Bilt 2020

Voor de nieuwe bewoners van 'Hof van bilthoven' zal er op dinsdag 16 juni een Online Inspiratiesessie zijn. De nieuwe bewoners hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

 

Heeft u een bestaande tuin met (te) veel stenen, die u graag groener wilt inrchten kunt u onze hukp inroepen en u opgeven.

Voor het aanmeldingsformulier voor deelname aan Steenbreek De Bilt 2020: KLIK HIER

Persbericht

Datum: 13 februari

Groeiseizoen al vroeg van start

Het is officieel nog winter maar wanneer je buiten komt lijkt het al wel lente. De vogels fluiten volop en de krokussen en sneeuwklokjes staan al in bloei. Veel mensen genieten van de naderende lente maar wat is het effect voor natuur en mens nu de winter zo zacht is?

We hebben dit jaar een zeer zachte winter met veel neerslag. In bijna heel Nederland met uitzondering van de zandgebieden in Oost-Brabant is de droogte van afgelopen jaren weer hersteld. De bermen komen al omhoog, de sapstromen komen op gang en overal zie je al planten uitlopen.

Gevolgen klimaatverandering

Op 31 januari werd weer een warmterecord verbroken met 12,5 graden gemeten in De Bilt. In de afgelopen 130 jaar is het wereldwijd vanwege verschillende oorzaken gemiddeld 1,0°C warmer geworden. In Nederland is het zelfs gemiddeld 1,7°C warmer geworden. De laatste 30 jaar was waarschijnlijk de warmste periode in 1400 jaar. Dat stelt het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. De temperatuurstijging gaat zo snel dat planten en dieren nauwelijks hierop kunnen reageren met alle gevolgen van dien.

De eikenprocessierups heeft als gevolg van klimaatverandering de laatste jaren een enorme opmars gemaakt door Nederland. Onder bepaalde omstandigheden, met name warm en droog weer in het voorjaar, kan de rups voor grote overlast zorgen. Het blijft dan ook zaak om te zorgen voor een fijne en groene leefomgeving voor natuurlijke vijanden zoals mezen en vleermuizen.

Ook voor mensen met hooikoorts begint het seizoen al eerder dan normaal want elzen komen nu al tot bloei en de pollenconcentratie kan al flink oplopen.

Samen voor meer groen in de buurt

Het groeiseizoen is gestart dus de tijd om overbodige tegels te vervangen door groen kan beginnen. Meer groen geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers. Groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de concentratie fijnstof en groen verbetert het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Een omgeving met meer groen geeft ons als mens plezier en ontspanning. Ben wel bewust dat een mogelijke vorstperiode in maart, april of zelfs mei nog schade kan veroorzaken aan de reeds groeiende planten en bom

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen: steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien of een periode met aanhoudende droogte. De hoosbuien geven veel wateroverlast

terwijl droogte tot schade en lage grondwaterstanden leidt. Kwetsbare mensen in onze samenleving krijgen in toenemende mate last van hittestress omdat de warmte vooral vast wordt gehouden in versteend gebied.

Kleine, lokale maatregelen hebben effect in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De gemeenten nemen al maatregelen voor zover het de openbare ruimten betreft. Maar 40% van het stedelijke oppervlak is in bezit van particulieren. 30% van deze particulieren tuinen blijkt voor meer dan de helft bestraat! Dat maakt het zeer interessant om tuinbezitters te betrekken bij het klimaatprobleem en te motiveren om een deel van de bestrating te vervangen door groen.

Operatie Steenbreek ondersteunt gemeenten bij initiatieven om samen met lokale organisaties en particulieren de toenemende verstening (geheel betegelde tuinen) om te buigen naar vergroening (meer groen in tuinen).

Ook vergroenen? 

- Tegels eruit, planten erin! Ook van een kleine tuin of op een balkon is een groene oase te maken.

- Kies voor gemakkelijk te onderhouden planten 

- Kies voor moestuinieren 

- Kies voor planten, die goed zijn voor de biodiversiteit

- Kies bij voorkeur voor een combinatie!

- Schaf een regenton aan om het riool te ontlasten bij hoosbuien en een gratis voorraad water voor de planten

- Maak van het platte dak van uw huis of schuur een groendak: het isoleert en ontlast bij hoosbuien het riool 

 

Wat zijn de voordelen?

- Groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de concentratie fijnstof

- Groen geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers

- Groen vergroot het leefgebied van insecten, vogels en kleine dieren als egels en biedt ze een plek om te foerageren

- Groen dempt geluid en zorgt daardoor voor minder omgevingslawaai

- Groen vermindert stress en heeft een positieve invloed op gezondheid en welzijn

 

Steenbreek De Bilt is een samenwerkingsverband tussen Groei&Bloei afdeling De Bilt, IVN afdeling De Bilt en Gemeente De Bilt. Leden van het kernteam stonden met een kraam op de dorpsmarkt Bilts Heerlijk, Plantjesmarkt G&B bij VvSO WVT, de Jaarmarkt op de Hessenweg en op de Duurzaamheidsmarkt op 12 oktober.