De Bilt/Bilthoven

Hendrike Geessink, Hoe de Kromme Rijn al eeuwen het landschap bepaalde

G&B-Ledenavond 7 november locatie P. de Hooghflat, zaal op de 1e verdieping. Graag de hoofdingang gebruiken. Parkeren op het terrein alleen op plekken zonder nummer(bord) en verder langs de De Hooghlaan. Toegang voor leden gratis, niet-leden betalen € 5,00 incl. koffie/thee. 

Zaal open 19.30, de lezing begint om 20.00 uur

Inhoud lezing:

De Kromme Rijn – een levende rivier met een rijk verleden

De Kromme Rijn stroomt met grote bochten van Wijk bij Duurstede naar Utrecht: van stad naar stad, via de dorpen Cothen, Werkhoven, Odijk en Bunnik. Een mooie, idyllische rivier waarlangs het prima wandelen is. Daarbij denk je er niet direct aan dat deze rivier een flinke stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van regio en stad. Zou Utrecht als stad wel bestaan hebben zonder de Kromme Rijn? En waarom is het landschap zo gevarieerd en zijn er veel landgoederen? 

Hendrike Geessink vertelt in deze lezing enthousiast over het ontstaan van het Kromme Rijnlandschap, de rijke historie en de bijzondere relatie met Utrecht. Het verleden biedt inspiratie voor het heden: er is inmiddels veel gebeurd voor natuurherstel in en langs de Kromme Rijn, de rivier heeft haar plek weer terug in het landschap. Dat heeft ertoe geleid dat de soortenrijkdom zichtbaar is toegenomen.

Hendrike werkte bij Utrechts Landschap waar ze onder meer initiatiefnemer is geweest voor projecten voor natuur- en landschapsherstel langs de Kromme Rijn en in het rivierengebied. Ook is ze jarenlang redactielid geweest van Mijn Utrechts Landschap, het tijdschrift van Utrechts Landschap, en verzorgde ze veel lezingen en excursies. Als fysisch geograaf is ze altijd geïnteresseerd in de geschiedenis van het landschap: een inspirerende basis om aan natuurherstel te werken. 

Ze werkt nu als beleidsmedewerker ‘Natuur in en om de stad’, bij de Directie Natuur van het ministerie van LNV.