De Bilt/Bilthoven

3 oktober Lezing Koos Dansen, Meer vogels in en om de tuin

G&B-Ledenavond 3 oktober locatie P. de Hooghflat, zaal op de 1e verdieping. Graag de hoofdingang gebruiken. Parkeren op het terrein alleen op plekken zonder nummer(bord) en verder langs de De Hooghlaan. Toegang voor leden gratis, niet-leden betalen € 5,00 incl. koffie/thee. 

Zaal open 19.30, de lezing begint om 20.00 uur

Inhoud lezing:

Meer vogels in en om de tuin

Koos Dansen legde met camera + telelens vast hoe grandioos je dicht bij huis  van natuur en vogels kunt genieten. In zijn biodiverse stadstuintje van 7 bij 11 meter in Arnhem-Zuid lieten zich ruim twintig soorten vogels zien. Naast mussen en mezen een merel die salamanders vangt, een blauwe reiger kikkers en een gaai die huisjesslakken lekker vindt. Daarnaast onder meer staartmezen, putters, sijzen en af en toe pestvogels of een sperwer die toeslaat. Ook diverse vlinders en andere fraaie insecten komen aan bod. Via de Nederrijn met natuurrijke uiterwaard Meinerswijk doorkruisen we de parken en landgoederen van Arnhem-Noord en nemen plaats in een mini-schuilhutje met drink- en voerplek in de bossen bij Papendal. Hier vertoonden zich bijna vijftig soorten, waaronder roodborst, appelvink en grote bonte specht, die hun partner het hof maken en hun uitgevlogen jongen voeren. Ook kuifmees, keep, de prachtige goudvink, gekraagde roodstaart, groene specht en havik meldden zich hier. Rond de hut laten zich zwarte specht, bosuil, eekhoorn, vos en das bewonderen. Veel aandacht voor het gedrag van de vogels en hoe zij zich redden in het leven.

Koos Dansen werkte bij Geldersch Landschap & Kasteelen en deed de redactie van het tijdschrift Mooi Gelderland. Nu is hij lezingenvrijwilliger bij Vogelbescherming.