De Bilt/Bilthoven

Tuinreis 2023 - taart - lezing 100 jaar bestaan van onze afdeling

Jubileumledenavond 10 januari 2023, locatie: De Hooghlaan 2  3723 GS Bilthoven.  

P. de Hooghflat, zaal op de 1e verdieping. Graag de hoofdingang gebruiken. Parkeren op het terrein alleen op plekken zonder nummer(bord) en verder langs de De Hooghlaan. Toegang voor leden gratis, niet-leden betalen € 5,00 incl. koffie/thee. 

Programma 10 januari:

Aanvang 20.00 uur 

  • Informatie over de Tuinreis 2023 naar de Belgische Ardennen-Eifel
  • In de pauze gratis jubileumtaart
  • Na de pauze de lezing over een stuk geschiedenis van onze 100-jarige afdeling

Inhoud lezing: in de notulen van de eerste 20 jaren van onze afdeling lezen we waarover vergaderd wordt en wat men belangrijk vond. Het is een    inkijkje in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw en in de ontwikkeling van Bosch en Duin, Huis ter Heide en Gemeente De Bilt. 'Laat u verrassen door het verleden en u zult verbaasd zijn over hoeveel dingen niet of nauwelijks zijn veranderd'. 

  • Na afloop van de lezing kunnen belangstellenden schriftelijke informatie met inschrijfformulieren meenemen van de tuinreis 2023