De Bilt/Bilthoven

Niek Roozen: De Floriade Expo 2022 in Almere

Ledenavond 3 mei met lezing door Niek Roozen over de Floriade 2022 in Almere, aanvang 20.00 uur

Lokatie: P. de Hooghflat, zaal op de 1e verdieping. Graag de hoofdingang gebruiken. De Hooghlaan 2  3723 GS Bilthoven.  Parkeren op het terrein alleen op plekken zonder nummer(bord) en verder langs de De Hooghlaan. Toegang voor leden gratis, niet-leden betalen € 5,00 incl. koffie/thee.

Lezing: 

Niek Roozen Landscape bv werkt als landschapsarchitectenbureau mee aan de ontwikkeling van Floriade Expo 2022 in Almere. In het masterplan van de Floriade, ontworpen door Winy Maas (MVRDV) en de gemeente Almere, staat het Groene Stad concept centraal. Ons bureau is gevraagd om de Floriade BV te adviseren, waarbij we algemeen advies geven over de tentoonstelling en bijzondere groeninvullingen ontwerpen. Belangrijkste onderdelen van ons werk op de Floriade zijn; het behoud en beheer van het bestaande groen en het ontwerp van het Groene Stad Arboretum.

Alle beplanting die op de Floriade komt, moet bijdragen aan de groene gezonde stad: o.a. de zuivering van de lucht, verkoeling, het verhogen van de biodiversiteit in de stad en - het goed bestand zijn tegen extreme neerslag en - droogte. Naast de reeds bestaande bomen zijn er 2500 nieuwe bomen geplant. De bomen in het Arboretum staan op alfabetische volgorde waardoor een bezoek aan de Floriade een wandeling door een levende bibliotheek wordt. Een inspiratiebron voor zowel bestuurders als ontwerpers van nieuwe stadsdelen, maar ook voor in bestaande steden.