De Bilt/Bilthoven

Dit jaar doet onze afdeling op initiatief van Sylvia mee aan de Boomfeestdag. Omdat we dit bij voorkeur én met de gemeente én samen met kinderen in de basisschoolleeftijd willen doen hebben Sylvia en Elly diverse contacten gelegd. De  afdeling Groen van Gemeente De Bilt zegde haar medewerking toe (4 aan te planten bomen, de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden), de gebiedsmakelaar Westbroek van de gemeente bracht hen in contact met andere groenorganisaties én zij namen contact op met  basisschool 't Kompas in Westbroek,  die het idee gelijk omarmde. Op de dag van de officiële boomfeestdag zelf lukt het niet in verband met een studiedag, maar in goed onderling overleg is het boomplanten verschoven van 18 naar Donderdag 19 maart.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

- 13.00 start met korte toespraak  Basisschool 't Kompas, Prinses Christinastraat 4 Westbroek

- Vanaf daar te voet naar de twee plantlokaties: bij het trapveldje worden 2 Essen en bij de vijver 2 Esdoorns geplant in de nieuwbouw aan de Holsblokkenweg.

Van harte welkom bij deze activiteit!