De Bilt/Bilthoven

Plantjesmarkt 2 mei 2020

Plantjesmarkt 2020

Zaterdag 2 mei 10.00- 12.00 VvSO-WVT, Talinglaan 10 Bilthoven

Op zaterdag 2 mei zal Groei&Bloei afd. De Bilt Bilthoven e.o. in het gebouw van en in samenwerking met WVT weer de jaarlijkse planten- en stekjesmarkt houden. Zaal open voor standhouders vanaf 9.00, afbouw in ieder geval niet voor 12.00, afhankelijk van hoe druk het op dat moment nog is.

Natuurlijk zullen we weer heel veel prachtige eenjarigen aanbieden, opgekweekt door de leerlingen van het Seystercollege, school voor praktijkonderwijs in Zeist. En uiteraard is er ook de verkoop door G&B-leden van planten, die door henzelf zijn opgekweekt uit zaad of gestekt.

Naast de verkoop van eenjarigen en planten/stekjes door leden bieden wij ieder jaar ook andere partijen de gelegenheid hun producten aan de man te brengen. Vorig jaar waren dat:

  • Stichting Reinaerde/ kinderboerderij De Schaapskooi met verkoop van door cliënten gemaakte cadeauartikelen
  • Tuinderij Eyckenstein/Louk Schouten met biologisch gekweekte jonge groenteplantjes
  • Agnes Kruiden met kruiden en kruidplantjes
  • Marja Kalisvaart met jams en andere producten
  • Lita van Soest met bloemsierproducten
  • Steenbreek De Bilt
  • En natuurlijk Groei&Bloei met een promotiestand om nieuwe leden te winnen

Wilt u (ook) dit jaar meedoen aan deze gezellige jaarlijkse markt, dan verzoeken we u zo spoedig mogelijk aan te geven of u 0,5,-1 - 1,5 of 2 tafels (van 2 mtr lengte) zou willen reserveren. Zo mogelijk zullen we aan alle wensen voldoen. Vol=vol!

Aanmelden bij voorkeur via email   of via Joke Schreuder 030-2291041